Pris: Kr 379
Antall sider: 130
ISBN: 9788244623803
Utgave: 5
Utgitt: 2020
Pris: Kr 379 
Antall:
Over andres dørstokk
Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Stadig flere mennesker som er avhengig av pleie- og omsorgstjenester bor i eget hjem. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig - også når de har behov for profesjonelle tjenester. De som ikke klarer seg i eget hjem, tilbys gjerne et "hjem borte" i form av omsorgsbolig eller rom på bosenter og sykehjem. Utfordringen for de profesjonelle hjelperne er å vurdere hvilken etikk som skal legges til grunn når de trår over andres dørstokk.

Forfatteren tar for seg konkrete utfordringer, som spenner fra hvor tette relasjonene bør være mellom yrkesutøver og bruker, til hvordan velferdsteknologi kan brukes på en etisk forsvarlig måte. Praktiske og prinsipielle valg i slikt arbeid blir løftet fram og drøftet på en lett forståelig måte.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Kr 379

Stadig flere mennesker som er avhengig av pleie- og omsorgstjenester bor i eget hjem. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig - også når de har behov for profesjonelle tjenester. De som ikke klarer seg i eget hjem, tilbys gjerne et "hjem borte" i form av omsorgsbolig eller rom på bosenter og sykehjem. Utfordringen for de profesjonelle hjelperne er å vurdere hvilken etikk som skal legges til grunn når de trår over andres dørstokk.

Forfatteren tar for seg konkrete utfordringer, som spenner fra hvor tette relasjonene bør være mellom yrkesutøver og bruker, til hvordan velferdsteknologi kan brukes på en etisk forsvarlig måte. Praktiske og prinsipielle valg i slikt arbeid blir løftet fram og drøftet på en lett forståelig måte.

Bla i boka