Pris: Kr 125
Antall sider: 60
ISBN: 9788244623773
Utgave: 1
Utgitt: 2020
Pris: Kr 125 
Antall:
Hovedavtalen
01.01.2020-31.12.2021
KS

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021.

 Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2020 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 125 
Antall:

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021.

Kr 125

 Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2020 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.