Pris: Kr 1515
Antall sider:
ISBN: 9788244623728
Utgave: 7
Utgitt: 2019
Pris: Kr 1515 
Antall:
K-kodar - Hovudnøkkel 2020-2023
Arkivnøkkel for kommunane
KS

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å:

- sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman

- gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet

- sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker

- vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb.

I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert.

K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva.

Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

mva. kjem i tillegg.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1515 
Antall:

Arkivnøkkelen for kommunane, K-koder, er eit viktig verktøy for å finne att dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Kr 1515

Klassifikasjon er ein obligatorisk og sentral del i NORAK - Standard for elektronisk arkiv. Foremålet med bruk av arkivnøklar i elektronisk arkiv er mellom anna å:

- sikre at dokument som har blitt til som eit resultat av dei same aktivitetane (prosessane) blir knytte saman

- gi en ekstra søkjeinngang til arkivmaterialet

- sikre ei systematisk oversikt over alle behandla saker

- vere eit utgangspunkt for forskjellige oppgåver som bevaring og kassasjon, statistikk. osb.

I eit papirarkiv vil arkivkoden vere den fysiske adressa som viser til kor saka er arkivert.

K-kodane vert jamleg oppdaterte i takt med den kommunale organiseringa og nye lovpålagde oppgåver. Oppdateringa skjer kvart fjerde år og følgjer den kommunale valperioden. KF har på vegner av KS det faglege oppfølgingsansvaret for K-kodar, i nært samarbeid med representantar for kommunane, fylkeskommunane og dei interkommunale arkiva.

Papirversjonene av K-kodane vert gjvne ut i to utgåver - ein hovudnøkkel og ei kursutgåve. Det vert òg gjeve ut ei elektronisk utgåve av K-kodar som nyttast i sak-/arkivsystemet i kommunane. K-kodane vert gjevne ut både på bokmål og nynorsk.

mva. kjem i tillegg.