Pris: Kr 1515
Antall sider:
ISBN: 9788244623711
Utgave: 7
Utgitt: 2019
Pris: Kr 1515 
Antall:
K-koder - Hovednøkkel 2020-2023
Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Klassifikasjon er en obligatorisk og sentral del i NOARK - Standard for elektronisk arkiv. Hensikten med bruk av arkivnøkler i elektroniske arkiv er blant annet å:

- sikre at dokumenter som har blitt til som resultat av de samme prosessene blir knyttet sammen

- gi en ekstra søkeinngang til arkivmaterialet

- sikre en systematisk oversikt over alle behandlede saker

- være et utgangspunkt for forskjellige oppgaver som bevaring og kassasjon, statistikk, etc.

I et papirarkiv vil arkivkoden også være den fysiske adressen som viser til hvor saken er arkivert.

K-koder oppdateres jevnlig i takt med den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver. Oppdateringen skjer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. KF har på vegne av KS det faglige oppfølgingsansvaret for K-koder, i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene.

K-koder utgis som papirversjon i to utgaver - en hovednøkkel og en kursutgave. Det utgis og en elektronisk utgave av K-koder som benyttes i kommunenes sak-/arkivsystem. K-koder utgis både på bokmål og nynorsk.

mva. kommer i tillegg.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1515 
Antall:

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Kr 1515

Klassifikasjon er en obligatorisk og sentral del i NOARK - Standard for elektronisk arkiv. Hensikten med bruk av arkivnøkler i elektroniske arkiv er blant annet å:

- sikre at dokumenter som har blitt til som resultat av de samme prosessene blir knyttet sammen

- gi en ekstra søkeinngang til arkivmaterialet

- sikre en systematisk oversikt over alle behandlede saker

- være et utgangspunkt for forskjellige oppgaver som bevaring og kassasjon, statistikk, etc.

I et papirarkiv vil arkivkoden også være den fysiske adressen som viser til hvor saken er arkivert.

K-koder oppdateres jevnlig i takt med den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver. Oppdateringen skjer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. KF har på vegne av KS det faglige oppfølgingsansvaret for K-koder, i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene.

K-koder utgis som papirversjon i to utgaver - en hovednøkkel og en kursutgave. Det utgis og en elektronisk utgave av K-koder som benyttes i kommunenes sak-/arkivsystem. K-koder utgis både på bokmål og nynorsk.

mva. kommer i tillegg.