Pris: Kr 398
Antall sider: 252
ISBN: 9788244623681
Utgave: 1
Utgitt: 2020
Pris: Kr 398 
Antall:
Små barn i sårbare livssituasjoner
Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Kr 398

Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.

Bla i boka