Pris: Kr 449
Antall sider: 272
ISBN: 9788244623636
Utgave: 4
Utgitt: 2019
Pris: Kr 449 
Antall:
Barndommen varer i generasjoner
Forebygging er alles ansvar

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Denne boken handler om å forebygge ulykkelige barne- og ungdomsliv samt neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Boken baserer seg på en helhetlig tilnærming hvor tilknytningsteori og -forskning står sentralt. Den knytter sammen teori og praksis, formidler kunnskap og beskriver relasjonsforankrede differensierte måter å forebygge på. Forfatteren dokumenterer at det finnes atskillig kunnskap om forebygging og behandling enn det som anvendes i praksis.

Barn som ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, vil kunne komme til å videreføre holdninger og ubearbeidede problemer til sine egne barn.

Boken henvender seg til alle faggrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnas liv, og som ønsker å bidra til tidlig innsats og forebygging av vanskelige foreldre-barn-forhold, omsorgssvikt og psykiske lidelser.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 449 
Antall:

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Kr 449

Denne boken handler om å forebygge ulykkelige barne- og ungdomsliv samt neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Boken baserer seg på en helhetlig tilnærming hvor tilknytningsteori og -forskning står sentralt. Den knytter sammen teori og praksis, formidler kunnskap og beskriver relasjonsforankrede differensierte måter å forebygge på. Forfatteren dokumenterer at det finnes atskillig kunnskap om forebygging og behandling enn det som anvendes i praksis.

Barn som ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, vil kunne komme til å videreføre holdninger og ubearbeidede problemer til sine egne barn.

Boken henvender seg til alle faggrupper som møter foreldre og barn tidlig i barnas liv, og som ønsker å bidra til tidlig innsats og forebygging av vanskelige foreldre-barn-forhold, omsorgssvikt og psykiske lidelser.

Bla i boka