Pris: Kr 429
Antall sider:
ISBN: 9788244623629
Utgave: 2
Utgitt: 2019
Pris: Kr 429 
Antall:
Barne- og familiesamtaler når barn er pårørende
En praktisk håndbok for helsepersonell

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

Helsepersonell er lovpålagt å gi informasjon og nødvendig oppfølging til mindreårige barn eller søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Den samme plikten gjelder overfor barn som etterlatte etter foreldres eller søskens død.

Helsepersonell kan bidra til å forebygge at barna utvikler egne problemer ved å snakke med dem om deres opplevelser og tanker, bryte tabuer, gi informasjon, støtte og størst mulig grad av trygghet i en belastende livssituasjon. For å lykkes med det er gode foreldre-/familiesamtaler, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid en forutsetning. Gjennom mange praksisfortellinger beskriver boken flere slike prosesser. Eksemplene er forankret i lover og retningslinjer for arbeidet med barn som pårørende og basert på forfatternes lange erfaring som helsepersonell og barneansvarlige i psykisk helsevern.

Målgruppe er primært helsepersonell. Boken har også nytteverdi for andre yrkesgrupper som møter de samme barna og deres foreldre i andre sammenhenger som ansatte i barneverntjenesten, barnehage og skole.

Bla i boka.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 429 
Antall:

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

Kr 429

Helsepersonell er lovpålagt å gi informasjon og nødvendig oppfølging til mindreårige barn eller søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Den samme plikten gjelder overfor barn som etterlatte etter foreldres eller søskens død.

Helsepersonell kan bidra til å forebygge at barna utvikler egne problemer ved å snakke med dem om deres opplevelser og tanker, bryte tabuer, gi informasjon, støtte og størst mulig grad av trygghet i en belastende livssituasjon. For å lykkes med det er gode foreldre-/familiesamtaler, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid en forutsetning. Gjennom mange praksisfortellinger beskriver boken flere slike prosesser. Eksemplene er forankret i lover og retningslinjer for arbeidet med barn som pårørende og basert på forfatternes lange erfaring som helsepersonell og barneansvarlige i psykisk helsevern.

Målgruppe er primært helsepersonell. Boken har også nytteverdi for andre yrkesgrupper som møter de samme barna og deres foreldre i andre sammenhenger som ansatte i barneverntjenesten, barnehage og skole.

Bla i boka.