Pris: Kr 149
Antall sider: 45
ISBN: 9788244623599
Utgave: 1
Utgitt: 2017
Pris: Kr 149 
Antall:
Folkehelseplanlegging i kommunene
KS

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi

 Samhandlingsreformer stiller nye krav til kommunene som samfunnsaktør og samarbeidsarenaer, med blant annet større satsning på forebyggende helsearbeid og helsefremmende arbeid for å skape gode levekår og avlaste helsetjenestene.

Dette idéheftet er utviklet for å gi noen tanker om hvordan folkehelseplanleggingen i kommunene konkret kan gjennomføres. På nettsiden www.helomplan.no finnes mer detaljerte råd, tips og lenker til annen kunnskap om folkehelseplanlegging i praksis.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 149 
Antall:

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi

Kr 149

 Samhandlingsreformer stiller nye krav til kommunene som samfunnsaktør og samarbeidsarenaer, med blant annet større satsning på forebyggende helsearbeid og helsefremmende arbeid for å skape gode levekår og avlaste helsetjenestene.

Dette idéheftet er utviklet for å gi noen tanker om hvordan folkehelseplanleggingen i kommunene konkret kan gjennomføres. På nettsiden www.helomplan.no finnes mer detaljerte råd, tips og lenker til annen kunnskap om folkehelseplanlegging i praksis.

Bla i boka