Pris: Kr 389
Antall sider: 194
ISBN: 9788244623582
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 389 
Antall:
Livsmestring i barnehagen
Å bære sin egen bagasje

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet Livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen.

Boken viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og å ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg.

Livsmestring i barnehagen har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager – arbeid med både menneskene og miljøene. Det handler om å tenne livsgnisten og skape mening i barns liv. Og om å fjerne årsaker til stress – slik at barn får mulighet til å oppleve ro i seg selv. Det krever at ansatte erkjenner hvilken enorm betydning deres væremåte og relasjonskompetanse har for barns livskvalitet, og handler deretter.

«Gleding er når hjertet begynner å banke.» sier Mikkel (5 år). Signe (4 år) følger kontant opp og sier: «HARDT!»

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet Livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen.

Kr 389

Boken viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og å ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg.

Livsmestring i barnehagen har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager – arbeid med både menneskene og miljøene. Det handler om å tenne livsgnisten og skape mening i barns liv. Og om å fjerne årsaker til stress – slik at barn får mulighet til å oppleve ro i seg selv. Det krever at ansatte erkjenner hvilken enorm betydning deres væremåte og relasjonskompetanse har for barns livskvalitet, og handler deretter.

«Gleding er når hjertet begynner å banke.» sier Mikkel (5 år). Signe (4 år) følger kontant opp og sier: «HARDT!»

Bla i boka