Pris: Kr 425
Antall sider: 200
ISBN: 9788244623568
Utgave: 30
Utgitt: 2018
Pris: Kr 425 
Antall:
Fagopplæringsboka 2018-2019

Fagopplæringsboka er en oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning.

Dette er en praktisk oppslagsbok for deg som:

- er faglærer eller instruktør

- styrer eller administrerer fagopplæringen

Fagopplæringsboka 2018-2019 har vært gjennom en grundig revisjon. Boka gir en god oversikt over hvordan samspill og samarbeid i fagopplæringen virker, hvilke lover og forskrifter som gjelder, og hvilke rettigheter og plikter lærlinger og bedrifter har i opplæringen.

Boka gir også svar på ofte stilte spørsmål om gjennomføring og oppfølging av fagopplæringen.

Ved å tegne fast bestilling får du Fagopplæringsboka til redusert pris: kr 395,-.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 425 
Antall:

Fagopplæringsboka er en oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning.

Kr 425

Dette er en praktisk oppslagsbok for deg som:

- er faglærer eller instruktør

- styrer eller administrerer fagopplæringen

Fagopplæringsboka 2018-2019 har vært gjennom en grundig revisjon. Boka gir en god oversikt over hvordan samspill og samarbeid i fagopplæringen virker, hvilke lover og forskrifter som gjelder, og hvilke rettigheter og plikter lærlinger og bedrifter har i opplæringen.

Boka gir også svar på ofte stilte spørsmål om gjennomføring og oppfølging av fagopplæringen.

Ved å tegne fast bestilling får du Fagopplæringsboka til redusert pris: kr 395,-.

Bla i boka