Pris: Kr 89
Antall sider: 37
ISBN: 9788244623544
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 89 
Antall:
Hovedavtalen - Særtrykk for bedrifter
01.01.2018-31.12.2019

De sentrale partene ble enige om en prolongasjon av Hovedavtalen til 31.12.2019.

Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter.

Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter.

Del C er "bedriftsdelen" av Hovedavtalen, så KS Bedrifts medlemsbedrifter kan se bort fra del B. Men ingen regel uten unntak: Kommunale foretak, unntatt energibedrifter som er kommunale foretak, skal forholde seg til del B. Del B er ikke med i dette heftet.

MVA blir lagt til prisen.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 89 
Antall:
Kr 89

De sentrale partene ble enige om en prolongasjon av Hovedavtalen til 31.12.2019.

Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter.

Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter.

Del C er "bedriftsdelen" av Hovedavtalen, så KS Bedrifts medlemsbedrifter kan se bort fra del B. Men ingen regel uten unntak: Kommunale foretak, unntatt energibedrifter som er kommunale foretak, skal forholde seg til del B. Del B er ikke med i dette heftet.

MVA blir lagt til prisen.