Pris: Kr 119
Antall sider: 61
ISBN: 9788244623520
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 119 
Antall:
Hovedavtalen
01.01.2018-31.12.2019
KS

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2019. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.

I denne utgaven av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2018 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Kvantumsrabatt: ved kjøp av 5 stk. eller flere, kr. 98,- pr. stk. MVA kommer i tillegg.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 119 
Antall:
Kr 119

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2019. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.

I denne utgaven av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2018 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Kvantumsrabatt: ved kjøp av 5 stk. eller flere, kr. 98,- pr. stk. MVA kommer i tillegg.