Pris: Kr 229
Antall sider: 124
ISBN: 9788244623513
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 229 
Antall:
Hovedtariffavtalen
01.05.2018 - 30.04.2020 (innbundet)
KS

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020. I denne utgaven er også disse dokumentene tatt inn:

Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

B-rundskriv nr. 7/2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018.

Ved bestilling av 5 eks. eller flere kr 215,- pr. stk.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 229 
Antall:
Kr 229

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020. I denne utgaven er også disse dokumentene tatt inn:

Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

B-rundskriv nr. 7/2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018.

Ved bestilling av 5 eks. eller flere kr 215,- pr. stk.