Pris: Kr 130
Antall sider: 124
ISBN: 9788244623506
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 130 
Antall:
Hovedtariffavtalen
01.05.2018 - 30.04.2020 (heftet)
KS

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020. I denne utgaven er også følgende tekster tatt inn:

Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

B-rundskriv nr. 7/2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018.

Ved bestilling av 5 eks. eller flere kr 115,- pr. stk.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 130 
Antall:
Kr 130

Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.04.2020. I denne utgaven er også følgende tekster tatt inn:

Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

B-rundskriv nr. 7/2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018.

Ved bestilling av 5 eks. eller flere kr 115,- pr. stk.