Pris: Kr 650
Antall sider: 506
ISBN: 9788244623452
Utgave: 4
Utgitt: 2018
Pris: Kr 650 
Antall:
Håndbok for helsestasjoner 0-5 år

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Denne boken følger Helsedirektoratets nye faglige anbefalinger for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjonen, og supplerer og utdyper de nasjonale veilederne og retningslinjene med relevant forskning og praksis.

I denne 4. utgaven av Håndbok for helsestasjoner er alle kapitlene omfattende revidert og oppdatert i henhold til aktuelle retningslinjer og ny forskning. I tillegg er to relevante kapitler lagt til: Samspillsveiledning og Vold, overgrep og omsorgssvikt. Kommunikasjon står sentralt i alt arbeid på helsestasjonen, og kapittelet er utvidet med ny forskning og praksis fra feltet. Temaene søvn og ernæring har fått større plass, for å gi helsepersonell oppdatert kunnskap på områder der de ofte blir forespurt.

Boken kan brukes for å få faglig oppdatering og som et oppslagsverk i det daglige arbeidet.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 650 
Antall:

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Kr 650

Denne boken følger Helsedirektoratets nye faglige anbefalinger for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjonen, og supplerer og utdyper de nasjonale veilederne og retningslinjene med relevant forskning og praksis.

I denne 4. utgaven av Håndbok for helsestasjoner er alle kapitlene omfattende revidert og oppdatert i henhold til aktuelle retningslinjer og ny forskning. I tillegg er to relevante kapitler lagt til: Samspillsveiledning og Vold, overgrep og omsorgssvikt. Kommunikasjon står sentralt i alt arbeid på helsestasjonen, og kapittelet er utvidet med ny forskning og praksis fra feltet. Temaene søvn og ernæring har fått større plass, for å gi helsepersonell oppdatert kunnskap på områder der de ofte blir forespurt.

Boken kan brukes for å få faglig oppdatering og som et oppslagsverk i det daglige arbeidet.

Bla i boka