Pris: Kr 398
Antall sider: 170
ISBN: 9788244623438
Utgave: 1
Utgitt: 2017
Pris: Kr 398 
Antall:
Koherens i skoleutviklingen
De riktige lokale, regionale og nasjonale driverne

Denne boken hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap.

Boken setter forbedring av elevenes læring i sentrum. Den er basert på solid forskning og erfaringer, og den gir innsikt i hvordan vi kan forbedre vår utdanningsledelse.

Forfatterne tar for seg fire nøkkelkomponenter for å lykkes:

Å målrette innsatsen for å bygge kollektiv kapasitet

Å utvikle samarbeidskultur som samtidig avklarer roller på individ- og teamnivå

Å legge til rette for dybdelæring for å få fart på forbedringsarbeidet og fremme innovasjon

Å sikre en kultur som forplikter både individuelt og kollektivt

Bla i boka
Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Denne boken hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap.

Kr 398

Boken setter forbedring av elevenes læring i sentrum. Den er basert på solid forskning og erfaringer, og den gir innsikt i hvordan vi kan forbedre vår utdanningsledelse.

Forfatterne tar for seg fire nøkkelkomponenter for å lykkes:

Å målrette innsatsen for å bygge kollektiv kapasitet

Å utvikle samarbeidskultur som samtidig avklarer roller på individ- og teamnivå

Å legge til rette for dybdelæring for å få fart på forbedringsarbeidet og fremme innovasjon

Å sikre en kultur som forplikter både individuelt og kollektivt

Bla i boka