Pris: Kr 598
Antall sider: 447
ISBN: 9788244623360
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 598 
Antall:
Beretning om Oslo kommune
For årene 1987-2011

 

Dette er et nytt bind av Beretning om Oslo kommune - det femte i rekken av kommunens historie. Denne gangen dekker den årene fra 1987 til og med 2011. Dette er en periode med store forandringer i kommunen, blant annet innføring av parlamentarisme og etablering av bydelsordning. Kommunens administrasjon og tjenester gikk gjennom omlegginger inspirert av ideer fra privat sektor. Innbyggertallet økte sterkt, og både bybildet og befolkningen ble mer mangfoldig.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 598 
Antall:

 

Kr 598

Dette er et nytt bind av Beretning om Oslo kommune - det femte i rekken av kommunens historie. Denne gangen dekker den årene fra 1987 til og med 2011. Dette er en periode med store forandringer i kommunen, blant annet innføring av parlamentarisme og etablering av bydelsordning. Kommunens administrasjon og tjenester gikk gjennom omlegginger inspirert av ideer fra privat sektor. Innbyggertallet økte sterkt, og både bybildet og befolkningen ble mer mangfoldig.