Pris: Kr 290
Antall sider: 154
ISBN: 9788244623346
Utgave: 1
Utgitt: 2017
Pris: Kr 290 
Antall:
Bli helstøpt
En bok om kvalitet i barnehagen

Tematikken i boka dreier seg om både det å være helstøpt som pedagog og å skape helstøpte miljøer.

Når er det man lykkes i arbeidet med å ivareta barns perspektiv og rettigheter, og hva er det som ligger i det å være hel?

Innfallsvinkelen i fortellingene er flere, og det viser kompleksiteten i profesjonen. Det finnes ikke én fasit eller én måte å være sammen med barn på. Kanskje handler det om å stå for noe og ikke ta snarveier eller henge seg på pedagogiske motebølger og en forenkling av pedagogikken? De gode eksemplene i boka setter i gang refleksjoner, fanger oss og gjør oss mer bevisst jobben og ansvaret.

Bidragsyterne i denne boka er et knippe gode fagfolk: Kari Killén gir dagsaktuell forskning og Arne Holte hevder at den aller viktigste investeringen vi gjør for å endre den farlige utviklingen av psykiske helseplager og depresjon i Norge, er å satse på de aller yngste. Det er i barnehagen og skolen arbeidet må begynne.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 290 
Antall:

Tematikken i boka dreier seg om både det å være helstøpt som pedagog og å skape helstøpte miljøer.

Kr 290

Når er det man lykkes i arbeidet med å ivareta barns perspektiv og rettigheter, og hva er det som ligger i det å være hel?

Innfallsvinkelen i fortellingene er flere, og det viser kompleksiteten i profesjonen. Det finnes ikke én fasit eller én måte å være sammen med barn på. Kanskje handler det om å stå for noe og ikke ta snarveier eller henge seg på pedagogiske motebølger og en forenkling av pedagogikken? De gode eksemplene i boka setter i gang refleksjoner, fanger oss og gjør oss mer bevisst jobben og ansvaret.

Bidragsyterne i denne boka er et knippe gode fagfolk: Kari Killén gir dagsaktuell forskning og Arne Holte hevder at den aller viktigste investeringen vi gjør for å endre den farlige utviklingen av psykiske helseplager og depresjon i Norge, er å satse på de aller yngste. Det er i barnehagen og skolen arbeidet må begynne.

Bla i boka