Pris: Kr 398
Antall sider: 256
ISBN: 9788244623339
Utgave: 4
Utgitt: 2018
Pris: Kr 398 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid i praksis
Til beste for barn og unge i Kommune-Norge

Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge. Denne boken ser på alternative måter å samarbeide på  både når det gjelder det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie.

Boken har et forebyggende perspektiv og beskriver hvordan vi kan komme til med hjelp før alvorlige problemer utvikles. Samarbeidsformer, både når det er bekymring for et barn og når det er etablerte problemer, blir presentert.

Boken gir en innføring i tverrfaglig samarbeid og viser metoder som bygger på erfaringer i flere kommuner. Den viser også eksempler på modeller for tverrfaglig samarbeid og erfaringer som viktige momenter for at samarbeidet skal fungere. I denne fjerde utgaven er utviklingen av prosjektene oppdatert, og boken er revidert i samsvar med nye lover og forskrifter.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge. Denne boken ser på alternative måter å samarbeide på  både når det gjelder det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie.

Kr 398

Boken har et forebyggende perspektiv og beskriver hvordan vi kan komme til med hjelp før alvorlige problemer utvikles. Samarbeidsformer, både når det er bekymring for et barn og når det er etablerte problemer, blir presentert.

Boken gir en innføring i tverrfaglig samarbeid og viser metoder som bygger på erfaringer i flere kommuner. Den viser også eksempler på modeller for tverrfaglig samarbeid og erfaringer som viktige momenter for at samarbeidet skal fungere. I denne fjerde utgaven er utviklingen av prosjektene oppdatert, og boken er revidert i samsvar med nye lover og forskrifter.

Bla i boka