Pris: Kr 1229
Antall sider:
ISBN: 9788244623322
Utgave:
Utgitt:
Pris: Kr 1229 
Antall:
Bokpakke
Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet

Kjempetilbud på bokpakke med bøkene: Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet.

Kommuneloven med kommentarer er "grunnloven" for all kommunal virksomhet, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og deres organer.

Offentlighetsloven i all enkelhet er et svært nyttig hjelpemiddel ved vurdering av dokumentinnsyn i virksomheter som er underlagt offentlighetsloven. Boken fungerer som en oppslagsbok, samtidig som den gir en innføring i publikums rettigheter og plikter, hvordan vurdere innsyn og merinnsyn og hvordan forstå alle unntaksbestemmelsene.

Habilitet gir en god innføring i hvordan du kan vurdere egen og andres habilitet. Boka presenterer dilemmaer som kan oppstå i hverdagen når man skal etterleve habilitetsregler og ta alminnelige moralske hensyn til berørte parter.

Denne bokpakken kan du kjøpe for kun kr 1 229,-.

Ordinær pris for bøkene er kr 2 034,-.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1229 
Antall:

Kjempetilbud på bokpakke med bøkene: Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet.

Kr 1229

Kommuneloven med kommentarer er "grunnloven" for all kommunal virksomhet, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og deres organer.

Offentlighetsloven i all enkelhet er et svært nyttig hjelpemiddel ved vurdering av dokumentinnsyn i virksomheter som er underlagt offentlighetsloven. Boken fungerer som en oppslagsbok, samtidig som den gir en innføring i publikums rettigheter og plikter, hvordan vurdere innsyn og merinnsyn og hvordan forstå alle unntaksbestemmelsene.

Habilitet gir en god innføring i hvordan du kan vurdere egen og andres habilitet. Boka presenterer dilemmaer som kan oppstå i hverdagen når man skal etterleve habilitetsregler og ta alminnelige moralske hensyn til berørte parter.

Denne bokpakken kan du kjøpe for kun kr 1 229,-.

Ordinær pris for bøkene er kr 2 034,-.