Pris: Kr 398
Antall sider:
ISBN: 9788244623308
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 398 
Antall:
Når revisjonen banker på døra
Forvaltningsrevisjon fra A til Å

Hva er egentlig forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt?

Forvaltningsrevisjonen er en viktig del av den kommunale egenkontrollen og berører alle kommunene i Norge. Denne boka gir et innblikk i hva forvaltningsrevisjon er og setter denne revisjonsformen inn i et større perspektiv. Boka forklarer hva som er hensikten og hvordan prosjekter blir plukket ut. Revisjonens fremgangsmåter og metoder blir beskrevet slik at den som blir revidert får et bilde av hva en kan forvente seg. Sist, men ikke minst, blir det reflektert over nytteverdien av forvaltningsrevisjon og hvordan den kan bidra til læring og bedre kommunale tjenester.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Hva er egentlig forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt?

Kr 398

Forvaltningsrevisjonen er en viktig del av den kommunale egenkontrollen og berører alle kommunene i Norge. Denne boka gir et innblikk i hva forvaltningsrevisjon er og setter denne revisjonsformen inn i et større perspektiv. Boka forklarer hva som er hensikten og hvordan prosjekter blir plukket ut. Revisjonens fremgangsmåter og metoder blir beskrevet slik at den som blir revidert får et bilde av hva en kan forvente seg. Sist, men ikke minst, blir det reflektert over nytteverdien av forvaltningsrevisjon og hvordan den kan bidra til læring og bedre kommunale tjenester.

Bla i boka

eDialog24 chat kontaktpunkt