Pris: Kr 250
Antall sider: 150
ISBN: 9788244623292
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 250 
Antall:
Håndbok for lærlinger

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Håndbok for lærlinger gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve.

Håndboken har som mål å lette overgangen fra skole til arbeidsliv, for både eleven og bedriften - og gir svar på sentrale spørsmål. Hvordan skaffe læreplass? Hva forventer lærebedriften av deg? Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplæringsplan? Hva er et opplæringskontor? Hvordan unngå konflikter i læretiden? Hvilke regler gjelder for mobilbruk og pc i arbeidstiden? Hvilke oppgaver har fylkeskommunen, faglig leder, prøvenemnda eller lærlingombudet?

Boka er en perfekt gave til alle lærlinger!

Ved kjøp av 10 bøker eller flere kr 198,- pr. bok.

Rabatten trekkes fra ved fakturering.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 250 
Antall:

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Kr 250

Håndbok for lærlinger gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve.

Håndboken har som mål å lette overgangen fra skole til arbeidsliv, for både eleven og bedriften - og gir svar på sentrale spørsmål. Hvordan skaffe læreplass? Hva forventer lærebedriften av deg? Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplæringsplan? Hva er et opplæringskontor? Hvordan unngå konflikter i læretiden? Hvilke regler gjelder for mobilbruk og pc i arbeidstiden? Hvilke oppgaver har fylkeskommunen, faglig leder, prøvenemnda eller lærlingombudet?

Boka er en perfekt gave til alle lærlinger!

Ved kjøp av 10 bøker eller flere kr 198,- pr. bok.

Rabatten trekkes fra ved fakturering.

Bla i boka