Pris: Kr 359
Antall sider: 170
ISBN: 9788244623278
Utgave: 1
Utgitt: 2018
Pris: Kr 359 
Antall:
Introduksjonsprogrammet - i teori og praksis
En håndbok for deg som arbeider med flyktninger

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Introduksjonsprogrammet - i teori og praksis gir en innføring i veiledningsmetodikk i møte med nyankomne flyktninger. Det handler blant annet om å bygge opp gode relasjoner, ha tett oppfølging og språktrening utenfor klasserommet. Videre viser boken hvordan samarbeid mellom aktuelle tjenesteområder kan legges opp, og hvordan man etablerer god kontakt med arbeidslivet. Dette er en svært nyttig veileder for alle som arbeider med flyktninger i kommunene.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Kr 359

Introduksjonsprogrammet - i teori og praksis gir en innføring i veiledningsmetodikk i møte med nyankomne flyktninger. Det handler blant annet om å bygge opp gode relasjoner, ha tett oppfølging og språktrening utenfor klasserommet. Videre viser boken hvordan samarbeid mellom aktuelle tjenesteområder kan legges opp, og hvordan man etablerer god kontakt med arbeidslivet. Dette er en svært nyttig veileder for alle som arbeider med flyktninger i kommunene.

Bla i boka