Pris: Kr 1029
Antall sider: 362
ISBN: 9788244622943
Utgave: 26
Utgitt: 2017
Pris: Kr 1029 
Antall:
Kommunenes personalhåndbok 2017
KS

Kommunenes personalhåndbok 2017 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen. Boken er en nyttig og nødvendig informasjonskilde også for folkevalgte og tillitsvalgte.

Boka er tematisk inndelt, og inneholder grundig beskrivelse av lov- og avtaleverk samt dommer og avgjørelser av betydning. KS' fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Boka inneholder flere eksempler som illustrerer og forklarer regelverket, samt en samling maler til bruk i det praktiske personalarbeidet.

I denne oppdaterte utgaven er det tatt hensyn til endringer i lov- og avtaleverk samt nye dommer og avgjørelser.

Boka foreligger nå i nytt og hendig format. Enkelte kapitler har fått ny struktur. Boka har fått en ny oversikt over eksempler, en fyldig stikkordsliste og en referanseliste over det mest sentrale lov- og avtaleverk.

Kommunenes personalhåndbok 2017 vil foreligge 5. desember 2017

Bla i boka 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1029 
Antall:

Kommunenes personalhåndbok 2017 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen. Boken er en nyttig og nødvendig informasjonskilde også for folkevalgte og tillitsvalgte.

Kr 1029

Boka er tematisk inndelt, og inneholder grundig beskrivelse av lov- og avtaleverk samt dommer og avgjørelser av betydning. KS' fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Boka inneholder flere eksempler som illustrerer og forklarer regelverket, samt en samling maler til bruk i det praktiske personalarbeidet.

I denne oppdaterte utgaven er det tatt hensyn til endringer i lov- og avtaleverk samt nye dommer og avgjørelser.

Boka foreligger nå i nytt og hendig format. Enkelte kapitler har fått ny struktur. Boka har fått en ny oversikt over eksempler, en fyldig stikkordsliste og en referanseliste over det mest sentrale lov- og avtaleverk.

Kommunenes personalhåndbok 2017 vil foreligge 5. desember 2017

Bla i boka 

eDialog24 chat kontaktpunkt