Pris: Kr 338
Antall sider: 116
ISBN: 9788244622882
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 338 
Antall:
Mening, mot & menneskeverd
God pedagogisk praksis og faglige prosesser i barnehagen

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Forfatteren viser hvordan du kan jobbe fram god pedagogisk praksis og faglige prosesser i personalgruppen med barneperspektiv i sentrum. Boken løfter frem barnehageansattes ansvar for og muligheter til å bidra til en trygg barndom og viser hvordan det relasjonelle motet hos barnehageansatte kan vokse frem som en konsekvens av bevissthet om god pedagogisk praksis og et reflektert menneskesyn. Menneskeverdrefleksjon er en gjennomgående grunntone i boken.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 338 
Antall:

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Kr 338

Forfatteren viser hvordan du kan jobbe fram god pedagogisk praksis og faglige prosesser i personalgruppen med barneperspektiv i sentrum. Boken løfter frem barnehageansattes ansvar for og muligheter til å bidra til en trygg barndom og viser hvordan det relasjonelle motet hos barnehageansatte kan vokse frem som en konsekvens av bevissthet om god pedagogisk praksis og et reflektert menneskesyn. Menneskeverdrefleksjon er en gjennomgående grunntone i boken.

Bla i boka