Pris: Kr 379
Antall sider: 136
ISBN: 9788244622844
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 379 
Antall:
10-FAKTOR
Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Undersøkelsen måler faktorer som er ansett som avgjørende for at organisasjonene skal oppnå gode resultater. 10-FAKTOR er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, men kan også benyttes av andre organisasjoner. Denne boka gir praktisk hjelp i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Boka er primært rettet mot ledere som har personalansvar, men den vil også være nyttig for HR-medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er opptatt av ledelse og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Kvantumsrabatt:

10-50 bøker kr 300,- pr. bok.

50 bøker eller flere kr 265,- pr. bok.

Rabatten trekkes fra ved fakturering.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Kr 379

Undersøkelsen måler faktorer som er ansett som avgjørende for at organisasjonene skal oppnå gode resultater. 10-FAKTOR er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, men kan også benyttes av andre organisasjoner. Denne boka gir praktisk hjelp i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen.

Boka er primært rettet mot ledere som har personalansvar, men den vil også være nyttig for HR-medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre som er opptatt av ledelse og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Kvantumsrabatt:

10-50 bøker kr 300,- pr. bok.

50 bøker eller flere kr 265,- pr. bok.

Rabatten trekkes fra ved fakturering.

Bla i boka