Pris: Kr 249
Antall sider: 44
ISBN: 9788244622837
Utgave: 2
Utgitt: 2017
Pris: Kr 249 
Antall:
Administrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
KS

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

 Abonnementsvilkårene består av to hefter

Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold

Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, vil ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. Administrative bestemmelser finnes også som e-bok og kan lastes ned her.

Merverdiavgift kommer i tillegg.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 249 
Antall:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Kr 249

 Abonnementsvilkårene består av to hefter

Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold

Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor. Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, vil ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. Administrative bestemmelser finnes også som e-bok og kan lastes ned her.

Merverdiavgift kommer i tillegg.

Bla i boka