Pris: Kr 498
Antall sider: 372
ISBN: 9788244622813
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 498 
Antall:
Prosesslederboka
Lær å lede gode prosesser og møter

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

 Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjonens styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å viser hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 498 
Antall:

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Kr 498

 Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjonens styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å viser hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Bla i boka