Pris: Kr 369
Antall sider: 153
ISBN: 9788244622806
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 369 
Antall:
Kommunesammenslåing
Roller - Retning - Verdier - Identitet

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.

I erfaringene ligger mange gode historier om hvordan grundige forberedelser og strukturert gjennomføring av en sammenslåing har ført til gode resultater for de berørte og omgivelsene. Men det er også en fortelling om den lange veien fram til en endelig avslutning av sammenslåingen, med motbakker og motsetninger og de som ikke kom i mål.

Forfatteren fremhever at det å ha en visjon, en god idé for det man skal fram til og det man skal gjøre, er en nøkkelfaktor til en vellykket prosess.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 369 
Antall:

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.

Kr 369

I erfaringene ligger mange gode historier om hvordan grundige forberedelser og strukturert gjennomføring av en sammenslåing har ført til gode resultater for de berørte og omgivelsene. Men det er også en fortelling om den lange veien fram til en endelig avslutning av sammenslåingen, med motbakker og motsetninger og de som ikke kom i mål.

Forfatteren fremhever at det å ha en visjon, en god idé for det man skal fram til og det man skal gjøre, er en nøkkelfaktor til en vellykket prosess.

Bla i boka

eDialog24 chat kontaktpunkt