Pris: Kr 475
Antall sider: 364
ISBN: 9788244622790
Utgave: 5
Utgitt: 2019
Pris: Kr 475 
Antall:
Sveket II
Ansvar og (be)handling

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Noen omsorgspersoner utsetter barnet sitt for psykiske og/eller fysiske overgrep, og det så alvorlig at barnets fysiske og psykiske helse og utvikling er i fare.

Denne femte utgaven er revidert og oppdatert og beskriver et bredt spekter av tilknytningsteoretisk forankrede metoder for terapeutisk og pedagogisk bruk. Den tar for seg praktiske tilnærminger som styrker foreldrenes omsorgsfunksjoner og foreldre-barn-relasjoner, og viser hvordan barn kan få hjelp på sine egne premisser. Boken beskriver også de (be)handlingsforløp og pedagogiske prosesser som er nødvendige dersom det ikke lykkes å gjøre hjemmet godt nok for barnet.

Boken henvender seg til utdanninger og profesjoner innen helse- og sosialsektoren og pedagogisk sektor. Den gir teoretisk kunnskap som grunnlag for tverrfaglig samarbeid og behandling, og bidrar derved til å forebygge helseproblemer og ødelagte liv.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 475 
Antall:

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Kr 475

Noen omsorgspersoner utsetter barnet sitt for psykiske og/eller fysiske overgrep, og det så alvorlig at barnets fysiske og psykiske helse og utvikling er i fare.

Denne femte utgaven er revidert og oppdatert og beskriver et bredt spekter av tilknytningsteoretisk forankrede metoder for terapeutisk og pedagogisk bruk. Den tar for seg praktiske tilnærminger som styrker foreldrenes omsorgsfunksjoner og foreldre-barn-relasjoner, og viser hvordan barn kan få hjelp på sine egne premisser. Boken beskriver også de (be)handlingsforløp og pedagogiske prosesser som er nødvendige dersom det ikke lykkes å gjøre hjemmet godt nok for barnet.

Boken henvender seg til utdanninger og profesjoner innen helse- og sosialsektoren og pedagogisk sektor. Den gir teoretisk kunnskap som grunnlag for tverrfaglig samarbeid og behandling, og bidrar derved til å forebygge helseproblemer og ødelagte liv.

Bla i boka