Pris: Kr 389
Antall sider: 214
ISBN: 9788244622769
Utgave: 2
Utgitt: 2015
Pris: Kr 389 
Antall:
Blikk for lek i barnehagen
Starte Verne Videreutvikle

Hvilken væremåte skal vi voksne ha i og utenfor leken? Kan barn være utenfor lek selv om det ser ut som de er inkludert? Hvordan skal vi øve opp evnen til å se om vår praksis hemmer eller fremmer barns muligheter til lek?

I Terje Melaas' bok blir du kjent med et språk for lek som vil gjøre det lettere for deg og din personalgruppe å dra i samme retning. Forfatter understreker hvordan arbeid med vennskap, demokrati og læring er en del av det å skape gode, inkluderende miljøer for lek.Blikk for lek i barnehagen handler om hvordan voksne i barnehagen på ulike måter kan støtte, verne og videreutvikle lek. Forskning og teori om lek kobles med barnehagehverdagen, og praktiske eksempler og ulike verktøy viser hvordan personalet kan arbeide med barns lekeprosesser.Denne boken henvender seg til alle som jobber i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen og andre pedagogiske utdanninger. 

Terje Melaas er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, og arbeider spesielt med lek. Melaas har flere års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:

Hvilken væremåte skal vi voksne ha i og utenfor leken? Kan barn være utenfor lek selv om det ser ut som de er inkludert? Hvordan skal vi øve opp evnen til å se om vår praksis hemmer eller fremmer barns muligheter til lek?

Kr 389

I Terje Melaas' bok blir du kjent med et språk for lek som vil gjøre det lettere for deg og din personalgruppe å dra i samme retning. Forfatter understreker hvordan arbeid med vennskap, demokrati og læring er en del av det å skape gode, inkluderende miljøer for lek.Blikk for lek i barnehagen handler om hvordan voksne i barnehagen på ulike måter kan støtte, verne og videreutvikle lek. Forskning og teori om lek kobles med barnehagehverdagen, og praktiske eksempler og ulike verktøy viser hvordan personalet kan arbeide med barns lekeprosesser.Denne boken henvender seg til alle som jobber i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen og andre pedagogiske utdanninger. 

Terje Melaas er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, og arbeider spesielt med lek. Melaas har flere års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage.

Bla i boka