Pris: Kr 949
Antall sider: 512
ISBN: 9788244622752
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 949 
Antall:
Grunnbok i barnepalliasjon

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Grunnbok i barnepalliasjon gir kunnskap om og drøfter de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige spørsmålene som reiser seg i omsorgen for denne gruppen. Den tar for seg fysisk behandling av symptomer, kommunikasjonsteknikker og psykiske spørsmål som følelser av skyld og skam.

Dette er en viktig bok for fagfolk som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barna og deres familier, og studenter på relevante utdanninger. Foreldre og andre omsorgspersoner vil også finne svar på sine spørsmål.

Grunnbok i barnepalliasjon er en oversettelse fra engelsk og forfatterne er blant verdens fremste på sine felt. Boka er laget på oppdrag fra Foreningen for barnepalliasjon - FFB. 

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 949 
Antall:

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Kr 949

Grunnbok i barnepalliasjon gir kunnskap om og drøfter de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige spørsmålene som reiser seg i omsorgen for denne gruppen. Den tar for seg fysisk behandling av symptomer, kommunikasjonsteknikker og psykiske spørsmål som følelser av skyld og skam.

Dette er en viktig bok for fagfolk som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barna og deres familier, og studenter på relevante utdanninger. Foreldre og andre omsorgspersoner vil også finne svar på sine spørsmål.

Grunnbok i barnepalliasjon er en oversettelse fra engelsk og forfatterne er blant verdens fremste på sine felt. Boka er laget på oppdrag fra Foreningen for barnepalliasjon - FFB. 

Bla i boka