Pris: Kr 375
Antall sider: 179
ISBN: 9788244622745
Utgave: 2
Utgitt: 2015
Pris: Kr 375 
Antall:
Barn med sosial angst og sjenanse

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Ved å kombinere historier, teori og erfaringer fra egen praksis gir forfatteren svar på spørsmål som:Hvordan kommer sosial angst og sjenanse til uttrykk hos barn?Hvorfor blir enkelte situasjoner så angstfylte for noen barn?Hva kan barnehagen og skolen gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna?På hvilke måter kan barnehagen og skolen samarbeide med foreldrene for å gjøre barnets hverdag så lite angstfylt som mulig?

Nytt i denne utgaven er blant annet en presentasjon av to forebyggende programmer som forfatteren har prøvd ut i løpet av de siste årene.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Kr 375

Ved å kombinere historier, teori og erfaringer fra egen praksis gir forfatteren svar på spørsmål som:Hvordan kommer sosial angst og sjenanse til uttrykk hos barn?Hvorfor blir enkelte situasjoner så angstfylte for noen barn?Hva kan barnehagen og skolen gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna?På hvilke måter kan barnehagen og skolen samarbeide med foreldrene for å gjøre barnets hverdag så lite angstfylt som mulig?

Nytt i denne utgaven er blant annet en presentasjon av to forebyggende programmer som forfatteren har prøvd ut i løpet av de siste årene.

Bla i boka