Pris: Kr 398
Antall sider: 186
ISBN: 9788244622707
Utgave:
Utgitt: 2015
Pris: Kr 398 
Antall:
Arbeidstidsplanlegging
Arbeidsplan og turnusordninger

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Dette er utgangspunktet for denne boken - en praktisk bok om hvordan en utarbeider aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner for turnus.

Det har blitt foretatt flere endringer i relevante lov- og avtaleverk siden forrige utgave av boken. Blant annet ble flere av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret med virkning fra 1. juli 2015. Denne utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og tolkning av disse, samt rettspraksis.

Boken egner seg for alle som arbeider med arbeidstidsplanlegging, både ledere og tillitsvalgte. Arbeidstakere som arbeider i turnus, kan også ha nytte av boken.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Kr 398

Dette er utgangspunktet for denne boken - en praktisk bok om hvordan en utarbeider aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner for turnus.

Det har blitt foretatt flere endringer i relevante lov- og avtaleverk siden forrige utgave av boken. Blant annet ble flere av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret med virkning fra 1. juli 2015. Denne utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og tolkning av disse, samt rettspraksis.

Boken egner seg for alle som arbeider med arbeidstidsplanlegging, både ledere og tillitsvalgte. Arbeidstakere som arbeider i turnus, kan også ha nytte av boken.

Bla i boka