Pris: Kr 290
Antall sider: 136
ISBN: 9788244622691
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 290 
Antall:
Bli opprørt
En bok om kvalitet i barnehagen

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Barnehagens helhetlige syn på læring kommer ofte i konflikt med en tenkning der den faglige innlæringen blir fremhevet. Dette opprører mange pedagoger. I kjølvannet av dette kommer jakten på det "normale" barnet. Vi har programmer for alt fra atferd til språkstimulering. Bidrar de til at vi leter etter utilstrekkelighet hos barna, i stedet for å se om og hvordan barnas atferd påvirkes av miljøet og personalet? Og hva gjør det med profesjonen hvis alle skal passe inn i samme A4-format? Forfatternes ønske med boken er mer refleksjon hos de ulike partene i feltet.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 290 
Antall:

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Kr 290

Barnehagens helhetlige syn på læring kommer ofte i konflikt med en tenkning der den faglige innlæringen blir fremhevet. Dette opprører mange pedagoger. I kjølvannet av dette kommer jakten på det "normale" barnet. Vi har programmer for alt fra atferd til språkstimulering. Bidrar de til at vi leter etter utilstrekkelighet hos barna, i stedet for å se om og hvordan barnas atferd påvirkes av miljøet og personalet? Og hva gjør det med profesjonen hvis alle skal passe inn i samme A4-format? Forfatternes ønske med boken er mer refleksjon hos de ulike partene i feltet.

Bla i boka