Pris: Kr 539
Antall sider: 368
ISBN: 9788244622677
Utgave: 1
Utgitt: 2017
Pris: Kr 539 
Antall:
Ledergruppen
Fra meg og mitt til vi og vårt

Dette er ikke bare en bok, men et oppslagsverk som du vil ha stor glede av. Den er solid forankret i teori og praksis.

Trappevasken starter øverst

Organisasjoner er en samling av grupper, små og store. Det meste og det beste blir gjort av grupper. Grupper er som oss, de er lojale og vinglete, stabile og anarkistiske, fra de med mest utdanning til de med størst erfaring. Noen ganger i harmoni og andre ganger i uenighet. Å være en del av en gruppe er sentralt for oss alle. Vi er avhengige av dem for vår lykke og for å lykkes.

Er det ikke da rart hvor lite oppmerksomhet vi gir dem?

Du blir ikke indianer av å lese sølvpilen

Boken lar dere lære "i" ledergruppen, ikke "om" den. Læring ligger i "gjøring". Å handle seg inn i nye tankemåter er både mer moro og effektivt enn å tenke seg inn fra utsiden. Læring oppstår når spørsmål brynes til svar i ledergruppen. Kunnskap festes ved dialog og erfaring, ferdigheter forbedres ved trening. Ledergruppen du leder eller er deltaker i, er et universitet i verdensklasse!

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 539 
Antall:

Dette er ikke bare en bok, men et oppslagsverk som du vil ha stor glede av. Den er solid forankret i teori og praksis.

Kr 539

Trappevasken starter øverst

Organisasjoner er en samling av grupper, små og store. Det meste og det beste blir gjort av grupper. Grupper er som oss, de er lojale og vinglete, stabile og anarkistiske, fra de med mest utdanning til de med størst erfaring. Noen ganger i harmoni og andre ganger i uenighet. Å være en del av en gruppe er sentralt for oss alle. Vi er avhengige av dem for vår lykke og for å lykkes.

Er det ikke da rart hvor lite oppmerksomhet vi gir dem?

Du blir ikke indianer av å lese sølvpilen

Boken lar dere lære "i" ledergruppen, ikke "om" den. Læring ligger i "gjøring". Å handle seg inn i nye tankemåter er både mer moro og effektivt enn å tenke seg inn fra utsiden. Læring oppstår når spørsmål brynes til svar i ledergruppen. Kunnskap festes ved dialog og erfaring, ferdigheter forbedres ved trening. Ledergruppen du leder eller er deltaker i, er et universitet i verdensklasse!

Bla i boka