Pris: Kr 160
Antall sider: 52
ISBN: 9788244622646
Utgave: 11
Utgitt: 2016
Pris: Kr 160 
Antall:
Streik
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp
KS

Arbeidsgivere må ha god kjennskap til gjeldende regelverk for å kunne håndtere en streikesituasjon på en god måte.

I dette heftet gjennomgås de sentrale lov- og avtalebestemmelsene om konflikter i arbeidslivet, og det gis praktiske råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter skal forholde seg før, under og etter arbeidskonflikter i KS-området.

Denne utgaven er oppdatert med presiseringer av avtaleverk og tidligere problemstillinger, og inneholder også flere eksempler.

Dette er en praktisk oppslagsbok for både administrativ og politisk ledelse, og for andre som arbeider med arbeidsgiverspørsmål.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 160 
Antall:

Arbeidsgivere må ha god kjennskap til gjeldende regelverk for å kunne håndtere en streikesituasjon på en god måte.

Kr 160

I dette heftet gjennomgås de sentrale lov- og avtalebestemmelsene om konflikter i arbeidslivet, og det gis praktiske råd om hvordan kommuner, fylkeskommuner og bedrifter skal forholde seg før, under og etter arbeidskonflikter i KS-området.

Denne utgaven er oppdatert med presiseringer av avtaleverk og tidligere problemstillinger, og inneholder også flere eksempler.

Dette er en praktisk oppslagsbok for både administrativ og politisk ledelse, og for andre som arbeider med arbeidsgiverspørsmål.

Bla i boka