Pris: Kr 589
Antall sider: 622
ISBN: 9788244622554
Utgave: 7
Utgitt: 2016
Pris: Kr 589 
Antall:
Fosterhjemshåndboka

Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

 

I boka gjengis også ny forskning og praksis som er relevant for fosterhjemsomsorgen i Norge. Dette gjelder spesielt for fosterbarns rett til medvirkning og endring i tilsynet av fosterbarn. Nytt i denne utgaven er tematikk rundt små barns utvikling, traumeproblematikk, de ulike veiledningsformer for fosterforeldre og en fostermors erfaringer med fosterbarn med ADHD.

Fosterhjemshåndboka er et oppslagsverk hvor fosterforeldre raskt kan finne ut av hvilke lover, rammeverk og praksis om er knyttet til det aktuelle temaet de er interessert i. Boka er også aktuell for tilsynspersoner, besøkshjem og ansatte som arbeider med fosterbarn i kommunalt, statlig og privat barnevern.

Bla i boka

Enkelte bøker fra 7. utgave, 1. opplag 2016 mangler side 520. Den kan lastes ned her.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 589 
Antall:
Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

 

Kr 589

I boka gjengis også ny forskning og praksis som er relevant for fosterhjemsomsorgen i Norge. Dette gjelder spesielt for fosterbarns rett til medvirkning og endring i tilsynet av fosterbarn. Nytt i denne utgaven er tematikk rundt små barns utvikling, traumeproblematikk, de ulike veiledningsformer for fosterforeldre og en fostermors erfaringer med fosterbarn med ADHD.

Fosterhjemshåndboka er et oppslagsverk hvor fosterforeldre raskt kan finne ut av hvilke lover, rammeverk og praksis om er knyttet til det aktuelle temaet de er interessert i. Boka er også aktuell for tilsynspersoner, besøkshjem og ansatte som arbeider med fosterbarn i kommunalt, statlig og privat barnevern.

Bla i boka

Enkelte bøker fra 7. utgave, 1. opplag 2016 mangler side 520. Den kan lastes ned her.