Pris: Kr 279
Antall sider: 91
ISBN: 9788244622530
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 279 
Antall:
Når frykten styrer på arbeidsplassen
Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

Hvordan og hvorfor kan frykt og angst styre medarbeideres og lederes arbeidshverdag? Hvordan kan vi gjenkjenne de sentrale symptomene på at frykt og angst råder?

Forfatteren viser gjennom et ledelses- og sosialpsykologisk perspektiv hvordan fryktmekanismer kan bidra til at medarbeidere og ledere bruker ressurser på psykologisk overlevelse istedenfor å arbeide effektivt med organisasjonens faglige oppgaver. Han viser også sentrale ledelses- og organisasjonsgrep som reduserer frykt og angst.

Boken er bygd opp rundt konkrete fortellinger fra forfatterens mangeårige praksis som organisasjonskonsulent. Til fortellingene er det knyttet teoretiske refleksjoner og drøftinger for å skape arbeidshypoteser om mulige årsaker til at frykt får styre organisasjoner.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 279 
Antall:

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

Kr 279

Hvordan og hvorfor kan frykt og angst styre medarbeideres og lederes arbeidshverdag? Hvordan kan vi gjenkjenne de sentrale symptomene på at frykt og angst råder?

Forfatteren viser gjennom et ledelses- og sosialpsykologisk perspektiv hvordan fryktmekanismer kan bidra til at medarbeidere og ledere bruker ressurser på psykologisk overlevelse istedenfor å arbeide effektivt med organisasjonens faglige oppgaver. Han viser også sentrale ledelses- og organisasjonsgrep som reduserer frykt og angst.

Boken er bygd opp rundt konkrete fortellinger fra forfatterens mangeårige praksis som organisasjonskonsulent. Til fortellingene er det knyttet teoretiske refleksjoner og drøftinger for å skape arbeidshypoteser om mulige årsaker til at frykt får styre organisasjoner.

Bla i boka