Prefesjon & kjærlighet
Pris: Kr 315
Antall sider: 109
ISBN: 9788244622455
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 315 
Antall:
Profesjon & kjærlighet
En bok om de yngste barna i barnehagen

Denne boken handler om de ansatte i  barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste i barnehagen.

Den handler også om hvordan vi kan øve oss på å ordsette hvorfor vi gjør som vi gjør, for på den måten å videreføre all den tause kunnskapen som har grodd fast i ryggmargen vår gjennom år i møter med de yngste.

Boken inneholder praksisfortellinger fra ulike barnehager. Det knyttes refleksjonsoppgaver til fortellingene som vil være et nyttig redskap for refleksjon i personalgruppene. Det handler om å ta inn over seg det helt vesentlige for mennesker, det som gir mening i et menneskes liv, slik at vi unngår å bli grunnleggende overflatiske i de valgene vi tar.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 315 
Antall:

Denne boken handler om de ansatte i  barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste i barnehagen.

Kr 315

Den handler også om hvordan vi kan øve oss på å ordsette hvorfor vi gjør som vi gjør, for på den måten å videreføre all den tause kunnskapen som har grodd fast i ryggmargen vår gjennom år i møter med de yngste.

Boken inneholder praksisfortellinger fra ulike barnehager. Det knyttes refleksjonsoppgaver til fortellingene som vil være et nyttig redskap for refleksjon i personalgruppene. Det handler om å ta inn over seg det helt vesentlige for mennesker, det som gir mening i et menneskes liv, slik at vi unngår å bli grunnleggende overflatiske i de valgene vi tar.