Pris: Kr 350
Antall sider: 140
ISBN: 9788244622431
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 350 
Antall:
Hverdagslæring i barnehagen
For både voksne og barn

Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?

Denne boken handler om hvordan vi kan reflektere over og organisere arbeidet i barnehagen slik at hverdagens uformelle læringsprosesser får den oppmerksomheten  og plassen de fortjener.

For å synliggjøre betydningen av våre egne holdninger og bidra til refleksjon inneholder boken praksisfortellinger og eksempler som beskriver gjenkjennelige handlinger og situasjoner i barnehagen. Små umiddelbare refleksjoner kan skje hvor som helst, og senere kan de danne et godt grunnlag for de store, overordnede refleksjonene som krever mer tid og sammenhengende ro.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 350 
Antall:

Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?

Kr 350

Denne boken handler om hvordan vi kan reflektere over og organisere arbeidet i barnehagen slik at hverdagens uformelle læringsprosesser får den oppmerksomheten  og plassen de fortjener.

For å synliggjøre betydningen av våre egne holdninger og bidra til refleksjon inneholder boken praksisfortellinger og eksempler som beskriver gjenkjennelige handlinger og situasjoner i barnehagen. Små umiddelbare refleksjoner kan skje hvor som helst, og senere kan de danne et godt grunnlag for de store, overordnede refleksjonene som krever mer tid og sammenhengende ro.