Barne- og familiesamtaler
Pris: Kr 398
Antall sider: 194
ISBN: 9788244622424
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 398 
Antall:
Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne
En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

Helsepersonell kan bidra til å forebygge at barna utvikler egne problemer ved å snakke med dem om deres opplevelser og tanker, bryte tabuer, gi informasjon, støtte og størst mulig grad av trygghet i en belastende livssituasjon. For å lykkes med dette er gode foreldre-/familiesamtaler, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid en forutsetning. Boken beskriver flere slike prosesser.

Målgruppen er primært helsepersonell i psykisk helsevern. Boken har også nytteverdi for annet helsepersonell, og fagfolk som møter de samme barna og deres foreldre i andre sammenhenger som ansatt i barnevern, barnehage og skole.

Her finner du utvalgte illustrasjoner som du kan laste ned og bruke til samtaler med barn som pårørende: https://bit.ly/2W8UrBD

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

Kr 398

Helsepersonell kan bidra til å forebygge at barna utvikler egne problemer ved å snakke med dem om deres opplevelser og tanker, bryte tabuer, gi informasjon, støtte og størst mulig grad av trygghet i en belastende livssituasjon. For å lykkes med dette er gode foreldre-/familiesamtaler, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid en forutsetning. Boken beskriver flere slike prosesser.

Målgruppen er primært helsepersonell i psykisk helsevern. Boken har også nytteverdi for annet helsepersonell, og fagfolk som møter de samme barna og deres foreldre i andre sammenhenger som ansatt i barnevern, barnehage og skole.

Her finner du utvalgte illustrasjoner som du kan laste ned og bruke til samtaler med barn som pårørende: https://bit.ly/2W8UrBD