Pris: Kr 569
Antall sider: 468
ISBN: 9788244622400
Utgave: 5
Utgitt: 2015
Pris: Kr 569 
Antall:
Sveket I
Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Noen omsorgspersoner utsetter barnet sitt for psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgrep, eller vanskjøtter det så alvorlig at barnets fysiske helse og utvikling er i alvorlig fare.

Denne femte utgaven av Sveket I formidler en helhetlig og differensiert tilnærming til forståelse av barn og familier i omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner, og integrerer nyere forskning om omsorgssvikt, og tilknytning med traume- og hjerneforskning. Boken gjør rede for forståelsesgrunnlaget, kontaktetablering, undersøkelse, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid. Den dokumenterer at omsorgssvikt og overgrep er et alvorlig helseproblem med livslange konsekvenser.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 569 
Antall:

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Kr 569

Noen omsorgspersoner utsetter barnet sitt for psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgrep, eller vanskjøtter det så alvorlig at barnets fysiske helse og utvikling er i alvorlig fare.

Denne femte utgaven av Sveket I formidler en helhetlig og differensiert tilnærming til forståelse av barn og familier i omsorgssvikt- og overgrepssituasjoner, og integrerer nyere forskning om omsorgssvikt, og tilknytning med traume- og hjerneforskning. Boken gjør rede for forståelsesgrunnlaget, kontaktetablering, undersøkelse, nettverksarbeid og tverrfaglig samarbeid. Den dokumenterer at omsorgssvikt og overgrep er et alvorlig helseproblem med livslange konsekvenser.

Bla i boka