Pris: Kr 369
Antall sider: 136
ISBN: 9788244622363
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 369 
Antall:
Velkommen til barnehagelivet!
Oppstart og tilvenning for barn og voksne

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Denne boken handler om oppstart og tilvenning i barnehagen. Forfatteren understreker betydningen av denne fasen for både barn, foreldre og de ansatte i barnehagen. Gjennom et tilgjengelig språk, mange praksiseksempler og konkrete forslag til løsninger, tar forfatteren opp forhold knyttet til denne viktige perioden i barnehageåret.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre er viktig for barnets tilvenning til barnehagelivet.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 369 
Antall:

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Kr 369

Denne boken handler om oppstart og tilvenning i barnehagen. Forfatteren understreker betydningen av denne fasen for både barn, foreldre og de ansatte i barnehagen. Gjennom et tilgjengelig språk, mange praksiseksempler og konkrete forslag til løsninger, tar forfatteren opp forhold knyttet til denne viktige perioden i barnehageåret.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre er viktig for barnets tilvenning til barnehagelivet.

Bla i boka