Pris: Kr 379
Antall sider: 147
ISBN: 9788244622349
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 379 
Antall:
Lederen som konflikthåndterer
Refleksjoner og erfaringer

Denne boken retter oppmerksomheten mot hvordan du som leder kan løse opp i, håndtere eller forebygge konflikter på din egen arbeidsplass.

Konflikter på arbeidsplassen er ikke unormalt, og mange konflikter krever handling og involvering for å kunne håndteres. Mange ledere kjenner på ubehaget ved å nærme seg konflikter. En del av lederoppgaven er likevel å ordne opp i slike små og store utfordringer på arbeidsplassen.

Gjennom konkrete eksempler viser forfatterne hvordan konflikter kan utvikle seg og hvilke strategier som kan egne seg for konflikthåndtering.

Boken er skrevet for ledere på ulike nivåer i kommuner, fylkeskommuner og andre kompetanseorganisasjoner.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:

Denne boken retter oppmerksomheten mot hvordan du som leder kan løse opp i, håndtere eller forebygge konflikter på din egen arbeidsplass.

Kr 379

Konflikter på arbeidsplassen er ikke unormalt, og mange konflikter krever handling og involvering for å kunne håndteres. Mange ledere kjenner på ubehaget ved å nærme seg konflikter. En del av lederoppgaven er likevel å ordne opp i slike små og store utfordringer på arbeidsplassen.

Gjennom konkrete eksempler viser forfatterne hvordan konflikter kan utvikle seg og hvilke strategier som kan egne seg for konflikthåndtering.

Boken er skrevet for ledere på ulike nivåer i kommuner, fylkeskommuner og andre kompetanseorganisasjoner.

Bla i boka