Pris: Kr 289
Antall sider: 102
ISBN: 9788244622271
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 289 
Antall:
Sårbare barn i barnehagen
Den lille boken om de store svikene

Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig er vanskelig. At vi kjenner de berørte gjør det enda verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Ingen kan klare å stå i dette alene. Men alle kan gjøre noe.

Forfattereren tar opp tema omsorgssvikt og sårbare barn i barnehagen. Hun tar den barnehagefaglige veien inn i omsorgssviktens kompleksitet. Forfatter utdyper i boken noen av sine tidligere publiserte blogginnlegg fra www.barnehagskebetraktninger.no - og benytter egne erfaringer for å understreke viktigheten av kunnskap og kompetanse i dette utfordrende feltet.

Dette er ingen metodebok - nettopp fordi hovedbudskapet er at du er det eneste og beste redskapet du trenger i møtet med de overgrepsutsatte barna. Når du blir trygg nok.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 289 
Antall:

Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig er vanskelig. At vi kjenner de berørte gjør det enda verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Ingen kan klare å stå i dette alene. Men alle kan gjøre noe.

Kr 289

Forfattereren tar opp tema omsorgssvikt og sårbare barn i barnehagen. Hun tar den barnehagefaglige veien inn i omsorgssviktens kompleksitet. Forfatter utdyper i boken noen av sine tidligere publiserte blogginnlegg fra www.barnehagskebetraktninger.no - og benytter egne erfaringer for å understreke viktigheten av kunnskap og kompetanse i dette utfordrende feltet.

Dette er ingen metodebok - nettopp fordi hovedbudskapet er at du er det eneste og beste redskapet du trenger i møtet med de overgrepsutsatte barna. Når du blir trygg nok.