Større rom for jenter og gutter
Pris: Kr 365
Antall sider: 132
ISBN: 9788244622264
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 365 
Antall:
Større rom for jenter og gutter
Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

Det ser ut til å være en del av selvbildet i "barnehagefamilien" at vi ikke gjør forskjell på barn, og i alle fall gjør vi ikke forskjell på jenter og gutter! Men stemmer det med hverdagens praksis?

Gjennom kunnskap om likestilling og ved å løfte fram egen hverdagspraksis får du som jobber i barnehagen nye briller og dermed ny innsikt i egne relasjoner med jentene og guttene. Likestilling handler først og fremst om relasjoner! Arbeid med likestilling fører også automatisk med seg ny forståelse for og endring i den praksis barnehagen har med tanke på barns medvirkning, demokrati og danning.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 365 
Antall:

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

Kr 365

Det ser ut til å være en del av selvbildet i "barnehagefamilien" at vi ikke gjør forskjell på barn, og i alle fall gjør vi ikke forskjell på jenter og gutter! Men stemmer det med hverdagens praksis?

Gjennom kunnskap om likestilling og ved å løfte fram egen hverdagspraksis får du som jobber i barnehagen nye briller og dermed ny innsikt i egne relasjoner med jentene og guttene. Likestilling handler først og fremst om relasjoner! Arbeid med likestilling fører også automatisk med seg ny forståelse for og endring i den praksis barnehagen har med tanke på barns medvirkning, demokrati og danning.