Pris: Kr 359
Antall sider: 142
ISBN: 9788244622257
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 359 
Antall:
Den nødvendige samtalen
Tør du virkelig la være?

Denne boken handler om det mange ledere opplever som noe av det mest utfordrende i lederjobben; å ta de ubehagelige samtalene.

Fokuset i boken er primært knyttet opp til ledelse av personalet, men etter hvert som man øver seg på å lede seg selv i ulike samtaler og situasjoner, vil denne innsikten og forståelsen for tematikken føre til større tilstedeværelse i andre typer samtaler også.

Forfatterne presenterer en refleksjonsmodell som er et nyttig verktøy for å utvikle seg selv i dette arbeidet. Boken inneholder også mange hverdagseksempler som er med på å krydre teorien med virkelighetsnære dilemmaer.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:

Denne boken handler om det mange ledere opplever som noe av det mest utfordrende i lederjobben; å ta de ubehagelige samtalene.

Kr 359

Fokuset i boken er primært knyttet opp til ledelse av personalet, men etter hvert som man øver seg på å lede seg selv i ulike samtaler og situasjoner, vil denne innsikten og forståelsen for tematikken føre til større tilstedeværelse i andre typer samtaler også.

Forfatterne presenterer en refleksjonsmodell som er et nyttig verktøy for å utvikle seg selv i dette arbeidet. Boken inneholder også mange hverdagseksempler som er med på å krydre teorien med virkelighetsnære dilemmaer.