Pris: Kr 249
Antall sider: 82
ISBN: 9788244622240
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 249 
Antall:
Den gode undervisningstimen

Hva er en god undervisningstime? En god time har den ønskede effekten på elevenes læringsutbytte. Det finnes forskningsmessig belegg for at måten læreren strukturerer og organiserer timen på, har betydning for elevenes læringsutbytte.

Denne boken ser nærmere på læreren og på hva læreren kan gjøre for å oppnå den gode timen og derved øke kvaliteten på undervisningen. I tråd med hva som fungerer i praksis, presenterer forfatteren en rekke konkrete ideer, verktøy og oppskrifter på hvordan læreren kan strukturere den gode timen.

Denne boken kan brukes som en oppslagsbok eller leses i sin helhet. Den er et bidrag til lærere og lærerstudenter som vil ha kunnskap om hvordan den gode timen kan organiseres og struktureres.

Forfatteren Lene Skovbo Heckmann er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i flere år. I
dag er hun selvstendig utviklingskonsulent i Danmark og Norge, der hun hovedsakelig leder større utviklingsarbeid på skoler og i kommuner.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 249 
Antall:

Hva er en god undervisningstime? En god time har den ønskede effekten på elevenes læringsutbytte. Det finnes forskningsmessig belegg for at måten læreren strukturerer og organiserer timen på, har betydning for elevenes læringsutbytte.

Kr 249

Denne boken ser nærmere på læreren og på hva læreren kan gjøre for å oppnå den gode timen og derved øke kvaliteten på undervisningen. I tråd med hva som fungerer i praksis, presenterer forfatteren en rekke konkrete ideer, verktøy og oppskrifter på hvordan læreren kan strukturere den gode timen.

Denne boken kan brukes som en oppslagsbok eller leses i sin helhet. Den er et bidrag til lærere og lærerstudenter som vil ha kunnskap om hvordan den gode timen kan organiseres og struktureres.

Forfatteren Lene Skovbo Heckmann er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i flere år. I
dag er hun selvstendig utviklingskonsulent i Danmark og Norge, der hun hovedsakelig leder større utviklingsarbeid på skoler og i kommuner.