Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler - Hva er nødvendig lærerkapital?
Pris: Kr 459
Antall sider: 223
ISBN: 9788244622202
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 459 
Antall:
Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler
Hva er nødvendig lærerkapital?

Lærernes kapital er mangesidig og kompleks. Hva fremmer eller hemmer lærernes profesjonelle kapital?

Læreryrket står ved et veiskille hvor lærerprofesjonen i større grad kan skape kollektiv forbedringskraft med positiv påvirkning på elever og samfunnet i sin helhet. Andy Hargreaves og Michael Fullan har gjennom en årrekke vært blant de mest toneangivende skoleutviklere i verden. I denne boken gir de lærere, skoleledere og skoleeiere innsikt og ideer som vil forbedre den profesjonelle selvinnsikt og handlekraft, og de viser hvilke typer kapital skolene, lederne og lærerne må dyrke og videreutvikle for å lykkes med barn og unges læring.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 459 
Antall:

Lærernes kapital er mangesidig og kompleks. Hva fremmer eller hemmer lærernes profesjonelle kapital?

Kr 459

Læreryrket står ved et veiskille hvor lærerprofesjonen i større grad kan skape kollektiv forbedringskraft med positiv påvirkning på elever og samfunnet i sin helhet. Andy Hargreaves og Michael Fullan har gjennom en årrekke vært blant de mest toneangivende skoleutviklere i verden. I denne boken gir de lærere, skoleledere og skoleeiere innsikt og ideer som vil forbedre den profesjonelle selvinnsikt og handlekraft, og de viser hvilke typer kapital skolene, lederne og lærerne må dyrke og videreutvikle for å lykkes med barn og unges læring.